Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Två filter i solglasögon

När vi använder solglasögon av god kvalitet vill vi åstadkomma två saker: dels vill vi skydda oss från de ultravioletta strålarnas energi som kan skada ögat, dels vill vi blända av det starka ljuset (minska transmissionen) så att vi ska kunna använda oss av ”det goda ljuset”.

Riktigt bra solglasögon måste provas ut för att kombinationen mellan färgfilter och ljus-eller transmissionsskydd ska bli den bästa för just dina ögon. Om du får tillgång till de bästa solglasen och andra strålande optiska lösningar får du mycket högre synkomfort.


I moderna solglasögon kan flera effekter samverka. Kurvorna anger olika gulfilter som blockerar delar av det blå ljuset. De horisontella linjerna visar absortionen, dvs hur mycket man minskar ljusgenomsläppet till ögat. Cirkeln anger var i spektrat ”det goda ljuset” finns. Med t ex gulfilter 450 och polaroid med 65 % absorption blockeras ljuset som markerats. Det ger bättre kontrast och mindre bländning.
 

Fotofobi betyder ökad ljuskänslighet

Vissa personer är mer ljuskänsliga än andra. Ökad juskänslighet är mer vanligt bland äldre, vilket ofta beror på att linsen blir grumligare när vi åldras. Då sprids ljuset i den grumliga linsen i ögat utan att det går att blända av. Man blir då mer känslig för starkt solljus, och det är vanligt att man sätter upp handen för att inte solens strålar ska lysa rakt in i ögat och orsaka obehaglig bländning. En solskärm är alltså att rekommendera vid starkt ljus.

Ljuskänsligheten ökar också i samband med inflammationer i ögat, till exempel regnbågshinneinflammationer. Ljus- och bländningskänslighet ingår också som ett symtom vid vissa ögonsjukdomar som till exempel näthinneförändringar, grå starr (katarakt), avsaknad av iris (aniridi) eller pigment i ögat (albinism). Vid fotofobi gäller det att skärma av det direkta ljusinflödet, minska ljusmängden (transmissionen) och filtrera bort obehagliga reflexer.


Det gäller att skydda sig från bländning och det obehag som den medför. En solskärm är ett utmärkt hjälpmedel.