Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

ML A2

Linssystem med hög förstoring och stort synfält för läsning på kort avstånd.

Önskan om hög förstoring i kombination med stort synfält är ofta svår att uppfylla. ML A2 är utformad på ett sätt som gör att synfältet kan bibehållas i stor utsträckning trots att systemet förstorar så mycket som upp till 13 gånger.

Ett aplanatiskt system för kort avstånd

Två aplanatiska linser i kombination, där den inre är mindre än den yttre och där de plana ytorna vänds utåt, är hemligheten.

Att den inre linsen är mindre gör flexibiliteten större när det gäller att välja båge. Linserna kan bytas ut mot starkare i takt med att synen förändras. ML A2 är ett optiskt linssystem för monokulär användning på kort avstånd.

Bildkvalité

Genom att fördela styrkan på två linser, samtidigt som linsernas plana ytor vänds utåt, alltså dels in mot ögat dels mot objektet som patienten tittar på, blir bildkvaliteten mycket hög och bilden blir skarp från kant till kant. Detta underlättar vid läsning eftersom bokstäverna då förflyttas över retina med samma jämna hastighet.

Synfält

Synfältet är en mycket viktig del för en synsvag person. Det påverkar både orientering, komfort och läshastigheten. En av de stora fördelarna med detta hjälpmedel är just det stora synfältet. A2 ger ett större synfält än till och med en CCTV använd på 40 centimeters avstånd.

Filter

Som med alla våra produkter är det naturligtvis möjligt att sätta in filter i ML A2. Antingen som planlins eller infärgad korrektionslins placerad i korrektionsringen.

Broschyrer & dokument >
Tekniska Specifikationer >
Detaljerad Information >
Förstoring 3 - 13X (ekvivalentstyrka)
Synfält 44°
Vikt 10 gram
Korrektionsgräns ± 4 - 10 dioptrier
Arbetsavstånd 8 - 2 cm
Test Set A2 Work box 1, A2 Work box 2 & Bacis box

 

Önskan om hög förstoring i kombination med stort synfält är ofta svår att uppfylla. ML A2 är utformad på ett sätt som gör att synfältet kan bibehållas i stor utsträckning trots att systemet förstorar så mycket som upp till 13 gånger. Två aplanatiska linser i kombination, där den inre är mindre än den yttre och där de plana ytorna vänds utåt, är hemligheten. Att den inre linsen är mindre gör flexibiliteten större när det gäller att välja båge. Linserna kan enkelt bytas ut mot starkare i takt med att patientens syn förändras. ML A2 är ett optiskt linssystem för monokulär användning på kort avstånd.

Bildkvalitet

Genom att dela upp styrkan på två linser, samtidigt som linsernas plana ytor vänds utåt, alltså dels in mot ögat, dels mot objektet som patienten tittar på, blir bildkvaliteten mycket hög och bilden blir skarp från kant till kant. Detta underlättar vid läsning eftersom bokstäverna då förflyttas över retina med samma jämna hastighet.

Synfält

Synfältet är en mycket viktig del för en synsvag person. Det påverkar både orientering, komfort och läshastighet. En av de stora fördelarna med detta hjälpmedel är just det stora synfältet. A2 ger ett större synfält än till och med en CCTV använd på 40 cm avstånd.

Förstoring

ML A2 mäts i enlighet med den nya ISO-standarden för hjälpmedel för synsvaga i ekvivalent styrka. Detta ger den sanna styrkan för system och linser som används för korta avstånd. Ett +40 system ger en sann förstoring på 10X för en emetrop.

Linskombinationer

Objektivlinser (35 mm) och okularlinser (25 mm) finns i vardera fyra olika styrkor. Varje lins har små markeringar som gör det enkelt att se linsens styrka.

Objektivlins:
I = +4, II = +8, III = +12, IIII = +16 dioptrier
Okularlins:
I = +6, II = +8, III = +20, IIII = +36 dioptrier

Bak-korrektion

Med detta system är det enkelt att lägga till en cylinderkorrektion. Sätt endast dit den svarta korrektionsringen baktill och slipa ned korrektionslinsen till 22 mm och pressa sedan fast den i ringen. Inga skruvar behövs.

Monokulärt

På grund av de korta avstånd detta system är avsett för ska det endast skrivas ut för monokulär användning.

Design 

Kikarkroppens nya design gör att så lite material som möjligt skymmer sikten. Därför störs det perifera seendet så lite som möjligt. På så sätt ökar användarens orientering och komfort.

Lätt att slipa in

Tillpassningen av A2 är enkel. Monteringslinsen tillsammans med den speciella inslipningsdelen gör det lika enkelt som att slipa in ett planglas. Systemet pressas in i monteringslinsen med hög precision. Inga skruvar eller verktyg behövs.

Tolerans

Då okularlinsen är stor och med en plan yta mot ögat är den exakta placeringen av systemet inte så kritisk som för andra starka optiska linser. En äldre person kan därför enkelt använda det utan noggranna justeringar.

Multicoated

Alla linser är antireflexbehandlade för att ge bästa optiska kvalitet.

Filter

Som med alla våra produkter är det naturligtvis möjligt att sätta in filter i ML A2. Antingen som planlins eller infärgad korrektionslins placerad i korrektionsringen.

Byte av styrka

Det är enkelt att sätta ihop och byta styrka i systemet. För att sätta samman systemet sätts linsen på plats över linshuset och trycks fast. Linsen klickar fast i rätt läge utan att skruvar behöver användas.

Omvandlingstabell för ekvivalentstyrka

Även om det tidigare Aplanat-systemet inte mättes i ekvivalentstyrka kan det givetvis fortfarande användas både som test och hjälpmedel. Med hjälp av tabellen kan dock den angivna styrkan enkelt översättas till ekvivalentstyrka.