Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Vilken behandling finns?

Det är vanligast att behandla samsynsfel med olika optiska lösningar. Men det är viktigt att veta, att det krävs god motivation och en tids inträning samt bra samarbete mellan ögonläkare, ortoptister, optiker och den som använder glasen för att resultatet ska bli bra. Man får pröva sig fram och under en tid vänja sig vid olika optiska speciallösningar.

Man får remiss till en ortoptist av ögonläkare, optiker, barnavårdscentralen eller skolsköterskan. Barn under åtta år måste gå till ögonläkare för att få glasögonrecept för att samtidigt kunna bedöma synutvecklingen. Optikern provar ut rätt båge och ser till att glasögonen fungerar. I specialfall finns specialkliniker som intresserat sig särskilt för personer med samsynsproblem.