Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Tre sätt att se två bilder som 1

De två ögonens båda bilder sammansmälts till en bild i hjärnans syncentrum. Det är lätt att förstå, men egentligen är det vi kallar samsyn mer komplicerat. Samsyn eller binokulärt enkelseende betyder att vi har en förmåga att se med två ögon (binokulärt) och uppfatta en enkel bild med djup, riktning och avstånd. Den förmågan kan beskrivas på tre sätt.
 

Simultanseende – samtidig synbearbetning

När man har en naturlig förmåga att bearbeta varje ögas bild samtidigt i hjärnans synsystem talar man om simultanseende. Synsystemet som tolkar bilderna omfattar flera olika delar, nämligen näthinnan i ögat, synnerven som går från ögonen till synnervskorsningen mitt i hjärnan och sedan nervbanorna därifrån till syncentrum i hjärnans nacklob. Där sker bearbetningen av två inkommande bilder från respektive öga samtidigt eller simultant.


Synskärpan utvecklas normalt från en mycket låg nivå vid födelsen till så gott som full syn vid skolstarten.

Fusion – två bilder blir ett synintryck

Fusion betyder sammansmältning och innebär att de två lite olika bilderna från höger och vänster öga blir till ett synintryck. Genom att rikta ögonen mot samma föremål och i hjärnan sammansmälta två likadana bilder till en bild, blir också detaljer tydligare. De flesta får bättre synskärpa med två ögon än med ett öga. 

Stereoseende – avstånd, djup och riktning 

Stereoseendet är förmågan att se tredimensionellt. Man talar ibland om djupseende eller avståndsbedömning. Den förmågan uppstår i hjärnan när näthinnebilderna jämförs med varandra och man uppfattar en sidoförskjutning som ett djup i bilden. När man kan se avstånd, riktning och djup har man ett bra stereoseende. Bra stereoseende kräver att man kan jämföra två lika bra bilder från två lika bra ögon som betraktar samma föremål. De som är enögda från barndomen kan lära sig avståndsbedömning på andra sätt. Om man förlorar ett öga senare i livet tar det lite tid att lära sig bedöma djup och avstånd.

Vad händer om ögonens samarbete fungerar dåligt? 

Man reagerar på olika sätt, men om man ofta känner symtom som de som beskrivs här, då finns det anledning att utreda om du har samsynsproblem och dess orsaker.

  • Sveda i ögonen, dimsyn, ljusskygghet 
  • Onormal huvudhållning
  • Huvudvärk, värk i och bakom ögonen 
  • Dubbelseende, dålig avståndsbedömning
  • Yrsel, illamående 
  • Snubblar, går emot eller missar föremål 
  • Grimaserar, kisar 
  • Dålig uthållighet vid läsning, koncentrationssvårigheter