Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Skelning kan störa samsynen


Utan glasögon skelar Frida. Hon ackommoderar och använder ett öga i taget och försöker på det sättet kompensera för sin översynthet. Det kallas ackommodativ skelning.  


Med rätt glasögon försvinner skelningen och hon kan använda båda ögonen samtidigt. Synutvecklingen blir normal och samsynen fungerar nästan normalt.  

Skelning utan glasögon

Barn som skelar gör det av många orsaker. Den vanligaste formen är skelning på grund av översynthet. Utan glasögon skelar barnet mycket tydligt. Förmågan att ställa in skärpan på olika avstånd kallas ackommodation, och det är den förmågan som ett översynt barn använder för att se tydligt utan glasögon. Effekten blir en ackommodativ skelning.

Med rätt glasögon försvinner skelningen delvis. Det är väldigt viktigt för barn att ha rätt glas och att alltid använda glasögonen för att synen ska utvecklas normalt i förskoleåldern.

Om skelningen inte försvinner med glasögon, måste man träna (stimulera) det skelande ögats synskärpa mer eller mindre intensivt. Det gör man exempelvis genom en lapp framför det icke skelande ögat några timmar per dag för att det skelande ögat ska se rakt fram och bilden falla mitt i gula fläcken på näthinnan.

Inåt, utåt, nedåt, uppåt

Vid inåtskelning, utåtskelning och höjdskelning kan i vissa fall blicken riktas rätt med hjälp av prismakorrektioner. Sådana glas kan även innehålla korrektion av brytningsfel. De hjälper till att rikta båda ögonen mot samma föremål samtidigt. Prismaglas kan i många fall ta bort besvärande dubbelseende hos både vuxna och barn.

Små och stora skelningsvinklar

Cirka fyra procent av barn i förskoleåldern har konstant (manifest) skelning och ca 70 % av hela befolkningen har någon form av latent, dold skelning. Ofta ger stora skelningsvinklar inga större besvär med dubbelseende. Det är lättare att bestämma vilken bild som är den ”rätta”, om bilderna är mycket olika.

Betydligt svårare är det om dubbelseendet bara uppstår ibland, eller om det är ett litet avstånd mellan bilderna. Dubbelseende och dolda skelningar kan ge synansträngningsbesvär (astenopi) med medföljande huvudvärk, ögonvärk eller andra symtom.