Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Vad är normal syn och samsyn?

Synskärpan utvecklas före skolstarten

När vi föds har vi alla förutsättningar klara i synsystemet, men synskärpan hos ett nyfött barn är outvecklad. Ögat måste stimuleras för att det ska få bra syn, och en normal synutveckling kräver att båda ögonen tidigt kan se och uppfatta en skarp bild på näthinnan. Om dessa förutsättningar finns, och syncellerna och nervcellerna i hjärnans synsystem stimuleras tillräckligt kan synskärpan utvecklas normalt (se diagrammet på högra sidan). Alla små barn ser detaljer dåligt på långt håll, men före skolstarten har de flesta barn utvecklat en normal synskärpa.
 

Normal samsyn kräver ögon som kan samarbeta

Om båda ögonen har normal synskärpa, lika stora bilder och kan fokusera på samma föremål samtidigt, då är förutsättningarna för normal samsyn goda. Men om man inte kan använda ögonen samtidigt, som exempelvis vid skelning, då kan den skarpa bilden falla mitt i gula fläcken i det ena ögat och vid sidan av gula fläckens centrum i det andra. Synutvecklingen i det skelande ögat blir störd och samsynen påverkad.

Den som skelar kan genom behandling få god synskärpa på båda ögonen, men det är svårare att få ögonen att fokusera på samma föremål samtidigt och uppnå normal samsyn.

Andra orsaker till att synutvecklingen störs är att barn kan vara födda med ögonsjukdomar som grå starr, ofrivilligt ögondarr (nys-tagmus) och brytningsfel (ofta översynthet). Dessa tillstånd gör att bilden kan bli oskarp. Den normala synutvecklingen störs och därmed påverkas också samsynen.

Broschyr >