Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Makuladegeneration - åldersförändring i gula fläcken

Makula kallas på svenska för ”gula fläcken” och är ett kvadratmillimeterstort område i den centrala delen av näthinnan. Näthinnan, som är ögats ”filmduk” längst bak i ögat, innehåller synceller, stavar och tappar. Tapparna är koncentrerade till gula fläcken och de används för detaljseende och färgseende i bra ljus. När tapparna av olika skäl förstörs talar man om en degeneration. Stavarna, som framför allt finns utanför gula fläcken, används i skum belysning och i skymning. ”Då blir alla katter grå”, eftersom stavarna inte har något färgseende.

Syncellerna reagerar på ljus i ett mycket komplicerat kemiskt och fysikaliskt händelseförlopp. Nervsignalerna från tappar och stavar skickas via nervtrådar till syncentrum i hjärnbarken i bakhuvudet. Där omvandlas bilderna för att sedan sändas till flera andra centra i hjärnan för tolkning. Det är först då vi förstår vad vi ser. Men för att kunna se bra måste näthinnan och framför allt gula fläcken fungera på ett fullgott sätt.

Gula fläcken eller makula är alltså det område i näthinnan, där bilden hamnar när vi fokuserar på något. Bilden som hamnar på gula fläcken blir skarp om ögat har ett normalt optiskt system, eller när ljusstrålarna bryts till en skarp bild med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Ett antal sjukdomar kan leda till makuladegeneration. Den vanligaste är åldersförändringar i gula fläcken.

”Åldersrelaterad makuladegeneration” (kallas ibland AMD, "Age Related Macular Degeneration") är den vanligaste orsaken till uttalad synnnedsättning hos personer över 60 år i hela västvärlden. Sjukdomen blir vanligare ju äldre vi blir. Cirka 10% av personer i åldersgruppen 65-74 år har åldersförändringar i gula fläcken och cirka 30% i åldersgruppen 75-84 år.

Åldersförändringar i gula fläcken indelas i två former. En torr form, som är den allra vanligaste formen och drabbar cirka 85% av de som får sjukdomen, och en våt form som drabbar cirka 10-15%. Vid den torra formen finns idag ingen medicinsk behandling.


Normal näthinna där man ser hur näthinnans kärl kommer upp ur synnerven. Pilen visar på den friska "gula fläcken" eller makula (som i verkligheten är gråaktig).
 

Plötsliga symtom

Vid den våta formen uppträder symtomen ofta relativt plötsligt. Raka linjer blir krokiga, bilden förvrängs, lässvårigheterna är märkbara och man kan se en fläck i synfältet. Det är då viktigt att bli undersökt av ögonläkare. Den våta formen leder ofta till en uttalad synnedsättning.

Orsaken till de allvarliga synförändringarna vid den våta formen är att nybildade kärl uppträder under gula fläcken. De nybildade kärlen är sköra. De läcker och blöder lätt och ger upphov till en svullnad i gula fläcken. Detta leder senare till att ett stort ärr uppkommer i gula fläcken Ett stort antal synceller går då under.


En näthinna med våta åldersförändringar, där man ser att gula fläcken är grågul och med blödning. Detaljseendet försvinner helt eller delvis.
 

Ärftlighet

Makuladegeneration har en ärftlig komponent. Har du släktingar som har drabbats av makuladegeneration kan det vara värt att kontakta optiker eller ögonläkare för att ta reda på om du har förhöjd risk att drabbas och om det finns någon preventiv behandling.

 

Broschyr >