Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Lästest

Nedan hittar du ett lästest för att testa olika läsglasögon vid läsning på datorer, läsplattor och smarttelefoner. Idealiskt är om du har olika läsglasögon till handa och kan prova dig fram till vad som upplevs bäst.

Det är viktigt att inte bara bedöma hur liten text man kan läsa eller hur dålig kontrast man klarar av, utan också hur avslappnat och bekvämt du upplever det. Tänk också på att avståndet till skärmen påverkar din läsning och bekvämligheten. Känns det bekvämare och är det lättare att läsa om du håller din smarttelefon närmare ögonen? Eller är det tvärt om, att det känns bättre längre ifrån?

Pröva dig fram med olika typer av läsglasögon, olika styrkor och olika avstånd.

   
   
       

Vad är ljus?

 

LJUS ÄR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

  Det synliga ljuset är en del av den elektromagnetiska strålningen. 
  Våglängden bestämmer egenskaperna hos strålningen.
  Elektromagnetisk strålning rör sig alltid med ljusets hastighet vilket gör att det är ett bundet förhållande mellan frekvens och våglängd.
   
   
   
 

PÅVERKAR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING KROPPEN?

 

Beroende på våglängd så påverkar strålningen oss olika mycket.

  Generellt sett kan man säga att ju kortare våglängd desto mer påverkan.
  Gammastrålar kan ta död på levande celler vid hög intensitet och röntgenstrålning kan vid höga doser orsaka cancer.
  Radiovågor på andra änden spektrat påverkar oss nästan inte alls utan passerar genom vår kropp utan större inverkan.
   
   
        
   
 

VAD HÄNDER I ÖGAT?

 

Ögat påverkas på samma sätt som resten av kroppen.

  Dessutom har ju ögat som uppgift att släppa in och detektera det synliga ljuset.
  Detta gör att även UV-ljuset släpps in och tillåts påverka strukturerna i ögat.
  UV-ljus påskyndar ögats åldrande och kan orsaka både katarakt och makuladegeneration.
   
   
   
 

När ljuset passerar ögat

 

Påverkas den blå delen av spektret mest och orsakar distorsion på retina.

  Filtrets uppgift är att blockera detta ljus.  
  Många som provat filter upplever förhöjd komfort, skärpa och kontrast.
  Speciellt synsvaga patienter som har högre krav på att den information som når retina skall vara så klar och skarp som möjligt.