Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

ML Binova® Easy är unikt

ML Binova Easy är inte som andra läsglasögon. Den har egenskaper och detaljer som ger en unik komfort vid läsning.

RelaxTint

En gul nyans i linserna som minskar infallande skadligt blått ljus med mer än 50%.
Den gula färgen förbättrar även ditt seende genom att ge bättre kontrast och 
mer avslappnade ögon.

PrismOptics

Linserna i ML Binova® Easy minskar belastningen på dina ögonmuskler, då de minskar behovet av att rotera ögonen inåt vid läsning. Detta ger en mer avslappnad läsning, särskilt under längre läsperioder eller när du varvar seende på nära och långt håll ofta under en dag.

Antireflexbehandling

Förbättrar ditt seende genom att skapa en klarare återgivning och minska störningar.

Lätta, flexibla skalmar

De flexibla skalmarna ser till att glasögonen sitter stadigt utan att för den delen trycka obekvämt mot huvudet. 

Stort styrkeomfång

ML Binova® Easy är tillgängligt i styrkor från +1.0 hela vägen upp till +8.0. I princip alla andra läsglasögon har endast styrkor upp till +3.5. Högre styrkor än +3.5 behövs när du ska se små detaljer eller om din synskärpa är försämrad.

Testa ett par ML Binova i vårt lästest här > 

Broschyrer & dokument >
Tekniska Specifikationer >
Detaljerad Information >

ML Binova® Rimless

 
Tillgängliga styrkor: +1,0+1,5, +2,0, + 2,5, +3,0 & +3,5
Bågfärger: Frost, Chili & Brons
Bågmaterial: TR90
Färg i glas: RelaxTint™
Linsmaterial: Akryl
Behandling på glas: Antireflex

 

ML Binova® Halv-11

 
Tillgängliga styrkor: +4,0, +5,0, +6,0 & + 8,0
Bågfärger: Frost, Chili & Brons
Bågmaterial: TR90
Färg i glas: RelaxTint™
Linsmaterial: CR39
Behandling på glas: Antireflex 

 

Förutsättningarna och sättet vi läser på är inte desamma idag som för bara några år sedan. Idag läser vi till stor del på smarttelefoner, läsplattor och datorer. För några år sedan var detta ovanligt.

ML Binova är framtagen för att hjälpa folk läsa mer bekvämt och avslappnat. ML Binova finns i varianter som passar alla. De finns anpassade för personer med behov av låg addition till personer med reducerad syn, eller för de som behöver se mycket små detaljer. 

Kärnan i ML Binova är vår prismaoptik, vilken minskar behovet av att konvergera vid läsning på korta avstånd. ML Binova finns också med RelaxTint, en färgning av glas som ger ett mer avslappnat seende och minskar mängden skadligt blått ljus som når ögat. Detta är extra viktigt idag då vi utsätts för mer blått ljus än tidigare genom LED-skärmar i smarttelefoner, läsplattor etc. 

Fem egenskaper som höjer läsupplevelsen

ML Binova konceptet innehåller ett brett omfång av bågar och produktkategorier. Nedan presenterar vi de 5 mest intressanta egenskaperna.

1. Stort additionsomfång

ML Binova finns i standardutförande i styrkor +1,0 D till +16 D. Det är också möjligt att beställa ML Binova med induviduella styrkor. Vid hög addition och kort läsavstånd är cylinderstyrkor vanligtvis inte så viktiga att korrigera. Även små skillnader i sfärstyrkor mellan höger och vänster öga är för de flesta personer inget problem.

Därför fungerar våra standardlösningar bra även för personer med cylinderstyrkor och små skillnader i sfärstyrkor.

2. PrismaOptik

Hög addition betyder att man läser på kort avstånd, och kort avstånd betyder att man måste konvergera kraftigt, vilket för det mesta leder till ansträngda ögon. Därför har alla ML Binova produkter inbyggd prisma för att minska behovet av att konvergera. Vid andra avståndsstyrkor, bör ML Binova RX väljas.

För de lägre standardstyrkorna, antar vi att användaren i princip är emmotrop, därför beräknar vi konvergensprisman baserat på styrkan. För högre styrkor, antar vi att användaren är något hyperop, de diagrammet nedan.

Diagram 1: Diagrammet visar vilka styrkor på ML Binova Easy och ML Binova Pro som passar olika korrektionsbehov. 

Om avståndsstyrkan avviker mycket från ovanstående, så rekommenderar vi ML Binova RX som går att anpassa exakt efter användarens korrektionsbehov.

Tack vare konvergensprismat i ML Binova så kan användaren använda båda ögonen för läsavstånd så korta som 10 cm. Hur det fungerar förklaras i illustration 1 och tabell 1.

Pupillavståndet spelar ingen roll för användandet av ML Binova. Anledningen är att ju mer kovergensbehov en person har p g a större pupillavstånd, desto mer prismaeffekt får användaren då den tittar längre ut temporalt i linsen.

Illustration 1, visar fokusavståndet (A) och konvergensavståndet (B).

Dioptier Avstånd A Avstånd B
+4 25.0 cm 35 cm
+5 20.0 cm 30 cm
+6 16.7 cm 25 cm
+8 12.5 cm 21 cm
+10 10.0 cm 18 cm

 

3. ML Filter och RelaxTint för bättre komfort

På grund av nya förutsättningar vid seende på korta avsånd, kan en filterfärg ibland vara användbart.

 • Skillnaden på ljusnivån på en smarttelefon i jämförelse med omgivningen är ofta stor (T ex när man läser på kvällen). Detta anstränger ögonen vilket man bör vara vaksam på.
 • Läsning på LED-skärmar (som finns på alla smarttelefoner och läsplattor) utsätter dina ögon för mer skadligt blått ljus än läsning på papper. Det skadliga blå ljuset skyndar på ögats åldrande och risken för att utveckla ögonsjukdomar ökar. Vi behöver ett sätt att minska mängden blått ljus som når ögat.
 • Vår dygnsrytm påverkas då produktionen av sömnhormonet melatonin minskar när man blir utsatt för blått ljus. Om du använder din smarttelefon på kvällen, kan du uppleva det svårare att somna och / eller att du vaknar upp ofta på natten. Att minska det blåa ljus som påverkar dygnsrytmen är alltså viktigt.

Det är alltid möjligt att lägga till en filterfärg på ML Binova RX. I ML Binova Easy ingår alltid RelaxTint.

4. Antireflexbehandling

Alla ML Binova linser är behandlade med ML Prima+ eller Multicoat. Detta ökar ljustransmissionen och ökar komforten.

5. Bågar med hög kvalitet

Alla bågar i ML Binova-serien är halvbågar av hör kvalitet och framtagna specifikt för att fungera bra för läsning på nära håll.

Alla våra bågar är robusta, lätta och har skalmar som kan anpassas vid behov.

Olika Produktkategorier

ML Binova finns i 3 olika produktkategorier: ML Binova Easy, ML Binova Pro och ML Binova RX. 

ML Binova Easy

ML Binova Easy är introduktionsmodellen inom ML Binova produktgruppen. De är lämpliga för alla personer som vill ha en mer avslappnad läsupplevelse. Då de finns styrkor från +1,5 D till +8,0 D så finns det en modell för alla, från den som helt enkelt vill ha riktigt bra läsglasögon till de som har nedsatt synskärpa eller som vill se små detaljer.

De viktigaste egenskaperna med ML Binova Easy

 • RelaxTint ingår alltid. RelaxTint minskar kraftigt mängden kortvågigt blått ljus som når ögat.
 • Högkvalitativa bågar. För de lägre styrkorna (+1,0 D till +3,5 D) använder vi bågen Rimless. För de högre styrkorna (+4,0 D till +8,0 D) använder vi bågen Halv-11. Båda bågarna har en modern design och är lätta med flexibla skalmar. Bågarna finns i tre färger: Chili, Bronze och Frost.
 • Prismaoptik för att säkerhetställa maximal komfort. Givetvis är prismaoptik extra viktigt för höga styrkor, men även för de lägre styrkorna är den ökade komforten uppenbar.
 • Antireflexbehandling ingår alltid för att ta bort störande blänk.

ML Binova Pro

ML Binova Pro är premiumvarienten för standard ML Binova. Den är tillgänglig i ett stort arval av bågar med ett brett styrkeomfång från +3,0 D till +16,0 D. Dessutom är alltid vår antireflexbehandling ML Prima+ inkluderad. 

ML Binova Pro Bifo

ML Binova Pro Bifo är en bifokal version av ML Binova. ML Binova Pro Bifo gör det möjligt att läsa binokulärt på kort avstånd med 2 olika additioner. Den övre delen används för att läsa större text och orientera sig på en sida, medan den nedre delen används för mindre text.

Konvergensprisman i de 2 olika delarna är noga utprovade för att ge en större prismaeffekt i den nedre delen för att kompensera för det kortare läsavståndet.

Styrkorna för ML Binova Pro Bifo är +3/+6 eller +5/+8 och finns tillgängliga i bågen Halv-15 röd och grå. ML Binova Pro Bifo kan också beställas med induviduella styrkor (då heter den ML Binova RX Bifo)

ML Binova RX

ML Binova RX är varianten för de tillfällen som det behövs något utanför standardvarianterna som vi hitintills har presenterat. Anledningen till att välja ML Binova RX kan t ex vara följande:

 • När en hög cylinderstyrka behövs. Vanligtvis behöver inte cylinderstyrkor korrigeras om additionen är hög då det har liten effekt på synförmågan. Men behövs cylinder, då är det ML Binova RX som ska beställas.
 • Om användaren har anisometropi och det finns behov av binokulärt seende, så gör ML Binova RX det möjligt.
 • Om användaren har en avståndsstyrka som skiljer sig ifrån det som visas i diagram 1.
 • Om ML Filter behövs.

Beställning av ML Binova RX

Det allra bästa sättet att beställa ML Binova RX är att ange avståndsstyrkan och additionen. Då vi vet exakt hur mycket prisma som behövs. Exempel: Om avståndsstyrkan är -0,5 D Hö & Vä och en addition på +10, så kommer vi tillverka linser med styrkan +5,0 D och en prismatisk effekt justerad för 10 cm. Om man istället hade beställt en ML Binova Pro (standardlösning) med +5,0 D, så skulle den prismatiska effekten vara justerad för 20 cm, vilket inte skulle ge maximal komfort.