Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

ML Aplanat

Linssystem med hög förstoring och stort synfält för läsning på kort avstånd.

Personer med dålig syn brukar önska sig stark förstoring och stort synfält. En önskan som oftast är svår att uppfylla eftersom stark förstoring som regel betyder att bilden blir förvrängd i synfältets utkant.

ML Aplanat löser problemet genom att dela upp styrkan på två aplanatiska linser. De sitter i kombination på ett sådant sätt att bilden blir så lite förvrängd som möjligt trots hög förstoring. Allt eftersom synen förändras kan linserna bytas ut mot starkare. Därför är ML Aplanat ett flexibelt system för monokulär användning med hög bildkvalitet och stort synfält.

Broschyrer & dokument >
Tekniska Specifikationer >
Detaljerad Information >
Förstoring +12 till +36 dioptrier (toppunktsstyrka)
Synfält 60°
Vikt 20 gram
Korrektionsgräns Cyl. - 4 dioptrier
Arbetsavstånd 8 - 3 cm
Test Set ML Aplanat Test box, Basic box m. Aplanat add-on

 

Personer med dålig syn brukar önska sig stark förstoring och stort synfält. En önskan som oftast är svår att uppfylla eftersom stark förstoring som regel betyder att bilden blir förvrängd i synfältets utkant. ML Aplanat löser problemet genom att dela upp styrkan på två aplanatiska linser. De sitter i kombination på ett sådant sätt att bilden blir så lite förvrängd som möjligt trots hög förstoring. Allt eftersom patientens syn förändras kan linserna enkelt bytas ut mot starkare. Därför är ML Aplanat ett flexibelt system för monokulär användning med hög bildkvalitet och stort synfält.

Bildkvalitet

Genom att dela upp styrkan på två linser, samtidigt som linsernas plana ytor vänds utåt, alltså dels in mot ögat dels mot objektet som man tittar på, blir bildkvaliteten mycket hög och bilden blir skarp från kant till kant. Detta underlättar vid läsning eftersom bokstäverna då förflyttas över retina med samma jämna hastighet.

Synfält

Synfältets storlek är en mycket viktig egenskap hos synhjälpmedel eftersom detta påverkar orientering, komfort och säkerhet.
En av de stora fördelarna med ML Aplanat jämfört med teleskopsystemen är just det stora synfältet. ML Aplanat system ger ett större synfält än till och med en CCTV använd på 40 centimeters avstånd.

Linskombinationer

Det finns fem linser i olika styrkor i Hi-indexmaterial (35 mm). Varje lins har små markeringar som gör det enkelt att se linsens styrka.

Linsstyrka:
I = +6, II = +8, III = +10, IIII = +14, V = +18 dioptrier

Korrektion

I det nya systemet är det enkelt att lägga till cylinderkorrektion. Detta görs genom att sätta in en plancylinderlins mellan de två linserna. Plancylinderlinsen trycks in i ringen utan att något lim behövs.

Monokulärt

På grund av de korta avstånd detta system är avsett för, ska det endast skrivas ut för monokulär användning.

Design

Eftersom linserna är gjorda i Hi-indexmaterial har det varit möjligt att minska ringens tjocklek med 30 procent. Detta tilltalande system med större synfält och bättre bild.

Lätt att slipa in

Det är lätt att tillpassa ML Aplanat. Monteringslinsen tillsammans med den speciella inslipningsdelen gör att det är lika enkelt att slipa in ML Aplanat som ett planglas.

Systemet pressas in i monteringslinsen med en precision på en hundradels millimeter. Inga skruvar eller andra verktyg behövs.

Tolerans

Tack vare okularlinsens stora diameter och den plana ytan mot ögat är den exakta placeringen av systemet inte lika kritisk som för andra starka optiska linser. Man kan därför enkelt använda det utan noggranna justeringar.

Multicoated

Alla linser är antireflexbehandlade för att ge bästa optiska kvalitet.

Filter

Som med alla våra produkter är det naturligtvis möjligt att sätta in filter i ML Aplanat.

Att byta styrka

Det är enkelt att sätta ihop och byta linser i systemet. För att sätta samman systemet sätts linsen på plats över ringen enligt bilden till vänster och trycks fast. Linsen klickar fast i rätt läge utan att skruvar behöver användas.

För att ta loss och byta lins används sugkoppen som förljer med. Linsen dras ut och sedan sätts en ny dit.

Omvandlingstabell för ekvivalentstyrka

Styrkan på ML Aplanat mäts som standard i toppunktsstyrka. Med hjälp av tabellen kan dock den angivna styrkan enkelt översättas till ekvivalentstyrka.