Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Miniscleral

Multilens tillverkar mini-sklerala kontaktlinser i diameter 18 mm, med design från Innovative Sclerals. Tack vare material med högt DK, 100 eller mer, kan sklerala kontaktlinser fungera till avancerade, irreguljära cornea eller till torra ögon. Vid behov finns även möjlighet att tillverka sklerala linser efter avgjutning av ögon med ovanlig form.  

Multilens mini-sklerala lins är en svarvad lins med tre zoner, 11 mm sfärisk optisk zon centralt, konisk övergångszon och konisk skleral profil till 18,0 mm. 

Multilens minisklerala lins finns i två olika serier. “H” serien har kupigare scleral zon och  “L” serien har flatare scleral zon. Optiska zonen har olika projection numrerade från 1-9 på samma sätt som standard-linsen med 23 mm diameter.

Tekniska Specifikationer >

Fakta om linsen

 
Användning Extremt oregelbunden cornea eller som fuktig kammare
vid torra ögon
Radie 6,50 - 10,50 mm
Diameter 18 mm
Styrka Sfär +40,00 D / -40,00 D
Material Optimum Extrem 125
Bytesfrekvens Individanpassat
Övrigt

Målet vid tillpassningen är att uppnå scleral till-liggning
med limbal och corneal clearance, precis som med
standard-linsen med 23 mm diameter
Mini-sklerala kan också levereras med ökad eller
minskad limbal clearance