Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Onefit

Onefit - en stabil miniskleral kontaktlins med komfort som en mjuk

Onefit är en modern, formfast miniskleral kontaktlins som för de flesta ger samma komfort som en mjuk, i många fall bättre. Linsen överbryggar cornea med ett vätskeskikt mellan cornea och linsens baksida och linsens kanter vilar på sklera.

Onefit levereras sfärisk, yttertorisk, kanttorisk multifokal och med revers geometri.

Viktigaste idikationerna:

 • Instabil visus med mjuka linser
 • Intolerans mot mjuka eller stabila linser 
 • Corneal astigmatism eller större ametropi
 • Moderat irreguljär cornea 
 • Torra ögon 
 • Post Lasik/Lasek

Onefit räknas enkelt om med hjälp av Onefit Compensation Tool

Bra instruktionsvideo för hantering av MSD och Onefit

Artikel om varför moderna mini-sclerala linser passar hos varje optiker

Anledningen till populariteten är att komforten är betydlig bättre än med en corneal stabil lins och med dagens syregenomsläppliga material är syretillförseln inte något stort problem. Att en stabil lins kan ge bättre synkvalitet så fort man har en irregularitet är känt sedan länge.   

Broschyrer & Dokument >
Tekniska Specifikationer >
Detlaljerad Information >

Fakta om linsen

Användning För vanliga ögon där inte mjuka kontaktlinser fungerar
men också för oregelbunden cornea eller som fuktig
kammare vid torra ögon
Radie 6,00 – 9,00 mm
 
Diameter 14,6, 14,9 och 15,2 mm
 
Styrka Sfär +25,00 D / -25,00 D
Cyl -0,75 upp till -5,0 DC
 
Material Boston XO, Boston XO2 och Optumum Extra. Endast på Optimum Extra kan man få ytbehandlingen Hydra-PEG
 
Färger Levereras med blå hanteringsfärg eller ofärgad
 
Geometri

Onefit kan beställas sfärisk, yttertorisk, kanttorisk eller multifokal med prolat eller oblat design
Onefit Oblat kan beställas med reducerad central höjd (CCR) 70, 110 eller 150
Onefit Multifokal har simultan, center-near design och tillpassas efter additionsbehov
Onefit finns också med Asian design och då med något mindre diameter och flatare design för asiatiska ögon

Bytesfrekvens 12 månader
 
Övrigt

Med ett provset kan du tillpassa sfäriska, multifokala
och oblata Onefit med revers design.
För toriska utföranden kan du behöva provlinser med
torisk periferi.För att göra tillpassning och omräkningar
enkel och smidig bör du använda beräkningsverktyget
Onefit compensation tool.

 

Tillpassning:

 • Bedömning av vätske-skiktets tjocklek (clearance) med optisk sektion. Bedömd i förhållande till linsens och/eller corneas tjocklek.
 • Idealisk tjocklek på vätske-skiktet mellan lins och cornea: 175-150 my. 
 • Bedömning av clearence över limbus
 • Bedömning av sclerala landningszonen och att blodkärlen löper fritt
 • Värdering av rörlighet och vätskeutbyte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hantering:

Måste sättas i med huvudet lutat framåt (horisontell position) och med linsen fylld med vätska (okonserverad saltlösning)
Förvaras och rengörs som corneala stabila linser, allt-i-ett-vätska eller väteperoxid-system
Byte av lins rekommenderas en gång per år 

Designer:

Onefit finns i en mängd olika versioner för att kunna tillpassas 
på så många som möjligt.

 • Sfärisk
 • Multifokal
 • Yttertorisk (för korrektion av restcylinder)
 • Torisk kant