Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Sklerala linser

Multilens tillverkar sklerala kontaktlinser i diameter 18, 20 och 23 mm, med design från Innovative Sclerals. Tack vare material med högt DK, 100 eller mer, kan sklerala kontaktlinser fungera till avancerade, irreguljära cornea eller till torra ögon. Vid behov finns även möjlighet att tillverka sklerala linser efter  avgjutning av ögon med ovanlig form.   

 

Hanteringsinstruktioner

Vår semisklerala lins Rose K2 XL finns under RoseK2.

Instruktionsvideo för Sklerala linser >

Webinars om Blanchards sklerallinser MSD och Onefit

MSD-linsen räknas enkelt om med hjälp med MSD Compensation Tool

Onefit räknas enkelt om med hjälp av Onefit Compensation Tool

Hydra-PEG

Nu presenterar vi en ny lösning för kontaktlinsanvändare med komplicerade synfel eller med torra ögon, en ytbehandling som kan erbjuda klart bättre komfort och ökad bärtid. Den största skillnaden upplevs över tid s k bärtid med komfort.  
Flera användare har även upplevt att behovet av vätande och smörjande droppar har minskat. Ytterligare en fördel är att Hydra-PEG bidrar till att beläggningarna minskar dvs en förenklad skötsel.

Hydra-PEG är en ytbehandling som endast kan väljas som tillägg på våra stabila linser i materialet OptimumExtra.
PEG eller Polyethylen Glycol, används även inom läkemedelsindustrin samt i många smörjande ögondroppar.

Förbättrar kontaktlinser genom:

  • Bättre vätbarhet av linsens ytor
  • Förbättrad smörjningsförmåga
  • Minska beläggningar av proteiner och lipider

En stor fördel för kontaktlinser med ytbehandlingen Hyrda-PEG är att de får mindre beläggningar vilket förenklar skötseln. Efter urtagning räcker det oftast med en kortare manuell gnuggning med en vätska t ex MenicarePlus.

Broschyrer & Dokument >