Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Vision, mission och kärnvärden

Vår vision, mission och våra kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan.

Vision

Att uppfattas som ledande i att skapa optiska lösningar med bästa tänkbara funktion.

Mission

Genom innovation och utbildning bidra till att människor med vår optik kan nyttja sin syn så bra som möjligt.

Kärnvärden

Samarbete, innovation och omtanke är våra kärnvärden. 

Detta summerar vad vi står för och fokuserar på. De vägleder våra medarbetare i deras dagliga arbete och beslutsfattande och speglar vår produktutveckling och hur vi agerar och bemöter våra kunder.