Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Miljöpolicy

Miljöpolicy Multilens 2017

Vi på Multilens har ett stort miljöintresse och inser att vi kan göra skillnad genom våra olika val.  Det innebär att vi arbetar för att alltid bli bättre och att minska vår miljöpåverkan.

Vi följer lagar och förordningar som en miniminivå och arbetar för att ha ett miljömässigt perspektiv i våra beslut och processer.

Vi har högt ställda miljömål som vi ständigt följer för att ytterligare förbättra våra processer och produkter.

Vi tar ansvar för hela vår miljöpåverkan. Därför ställer vi krav även på våra leverantörer och samarbetspartners.

Vi arbetar för att minska förbrukningen av energi, vatten, kontorsmaterial och engångsmaterial

Vi källsorterar allt vårt förbrukningsmaterial samt avfall och anlitar partners som hjälper oss att återvinna detta.

Vi strävar hela tiden mot att vår produktion skall bli mer miljövänlig, både i daglig drift och när vi gör investeringar i vår produktion.

Miljöpolicy >