Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Länkar till andra webbplatser inom synområdet.

Macula Lutea - En informationsbank om syn och synskador
Synskadades Riksförbund - Intresseorganisation för synskadade
Syncentralerna - Synvården inom sjukvården
       
MeridentOptergo - Vårt systerbolag som erbjuder optiska lösningar till tandläkare och kirurger för förbättrad ergonomi.
       
Optikerförbundet - Yrkesorganisationen för verksamma legitimerade optiker.
Svensk Syn - leverantörsföreningen för leverantörerna av hjälpmedel för synskadade i Sverige.
Föreningen för Synrehabilitering - En sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av habilitering, rehabilitering och undervisning av personer med synnedsättning.
Sveriges Kontaktlinsförening - intresseförening för personal verksam inom ögonsjukvården och optikerbranschen
       
Optikerutbildningen i Kalmar - Optikerutbildningen på Linnéuniversitetet
Optikerutbildningen på KI - Optikerutbildningen på Karolinska Institutet
      
Synologen - En optikerkedja i Sverige
Synoptik - En optikerkedja i Sverige
Synsam  - En optikerkedja i Sverige
Klarsynt - En optikerkedja i Sverige
Specsavers - En optikerkedja i Sverige