Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Multilens i tidningen Optik

En intervju med Jörgen Gustafsson och Anita Robertson

Anita Robertson är legitimerad optiker och har arbetat med kontaktlinser sedan 70-talet. Jörgen Gustafsson är legitimerad optiker och docent i Optometri och har till stor del arbetat på syncentral och inom akademin.

Vilka olika typer av sklerala-kontaktlinser finns det?

- Det finns flera olika typer av sklerala linser. Sklerala linser är kontaktlinser som täcker större delen av ögonvitan eller sklera. Semi-sklerala eller korneo-sklerala linser är linser som landar på kornea innanför limbus och går parallellt utöver limbus och konjunktivan. Slutligen finns det mini-sklerala linser som ligger an på sklera utanför limbus och välver över kornea. Det är de mini-sklerala linserna som vi kommer fokusera mer på denna gång.

Vilka fördelar ser ni med mini-sklerala-linser framför traditionella mjuka kontaktlinser?

- Det finns idag många som använder endagslinser och månadslinser helt problemfritt men tyvärr gör inte alla det. De finns dom som har torra ögon och sitter mycket framför datorn eller har en korneal astigmatism som gör att linsen inte ligger still, vilket ger varierande synskärpa. Dessa kunder eller patienter kan bli hjälpa av sklerala-kontaktlinser. När det gäller framför allt de mini-sklerala linserna så är de inte mycket större än vanliga mjuka linser, dom har en diameter på 14,9 mm vilket gör att de är lätta att hantera. Dessutom är dom mycket bekväma. Innan isättning fyller man dem med koksaltlösning och denna lösning ligger kvar bakom linsen under hela dagen vilket skapar en gynnsam ”fuktig kammare” över hornhinnan. Är man torr i ögonen med vanliga mjuka linser så kan detta vara ett fantastiskt alternativ. De moderna mini-sklerala kontaktlinserna fungerar både på alla vanliga synfel och de mer komplicerade synfelen som exempelvis avancerad keratokonus, komplicerade synfel efter hornhinnetransplantation eller refraktiv kirurgi. Det finns många olika situationer där en lösning kan vara mini-sklerala linser. En annan fördel med den mini-sklerala kontaktlinsen framför korneala linser är att den är en bekväm och skön lins oavsett om det är ett vanligt synfel eller ett mer komplicerat synfel. Den känns inte mer än en mjuk lins och ibland till och med bättre! De mini-sklerala linserna välver över hela hornhinnan och rör inte hornhinnan utan flyter på tårvätskelinsen och landar på sklera. De mini-sklera linserna är dessutom mycket enklare att tillpassa och mycket bekvämare än de Semi-sklerala eller korneo-sklerala linserna. De är lättare att tillpassa eftersom de välver över problemet. Om det rör sig om en oregelbunden hornhinna så kan det vara ganska svårt att få till en god tillpassning av en korneo-skleral lins, särskilt om det rör sig om en stor toricitet. Det gäller dock att ha lagom med vätska bakom linsen och få till rätt landning på sklera. En annan fördel med mini-sklerala linser vid keratokonus är att vi skonar hornhinnan genom att välva över hornhinnan. Om vi vid keratokonus ska skona hornhinnan så mycket som möjligt, kan en stabil lins på hornhinnan vara det sämsta alternativet för en känslig hornhinna. Dessutom kan det vara svårt att tillpassa linsen. De mini-sklera linserna är dessutom väldigt tunna jämfört med tidigare linser, vilket gör att linsen hamnar närmare hornhinnan och därigenom ger bättre syretillförsel eftersom syretillförseln bromsas av tjockleken på linsen och tårlinsen.

Ytterligare en fördel med mini-sklera kontaktlinser är att de inte påverkar hornhinnan likt andra stabila linser. Det går således alldeles utmärkt att växla mellan kontaktlinser och glasögon, om man exempelvis bara vill ha linser vid idrottsutövande.     

Hur kommer det sig att skleral-linser kan vara ett bättre alternativ vid torra ögon jämfört med traditionella mjuka kontaktlinser?

- För att den mini-sklerala linsen bildar en ”fuktig kammare” mellan lins och hornhinnan. Innan isättning så fylls linsen med koksaltslösning och denna vätska ligger kvar under linsen hela dagen och skapar en gynnsam miljö för hornhinnan. Det innebär dessutom att du inte kan få in något skräp under linsen. Så dessa linser är också fördelaktiga för personer som jobbar i smutsiga eller torra miljöer.

Ungefär vad kostar sklerala-linser till slutkunden?

- Det varierar beroende på lins men ungefär samma pris som om man dagligen använder toriska endagslinser dvs ca 2500 kr per lins och bärintervallet är ungefär 12 månader. Med tiden slits linsen ut och det blir med tiden mer proteinbeläggningar på linsen vilket görs att den måste bytas ut.

Vilken utrustning behöver man om man vill börja med att tillpassa sklerala-linser?

- Till att börja med behöver man ett provlinsset men utöver det behöver du inte mer utrustning än vad som behövs för vanliga mjuka kontaktlinser. En topograf är alltid till fördel då man kan se den eventuella problematiska hornhinnan. En topograf är alltid ett bra hjälpmedel men ingen nödvändighet. Det som behövs är biomikroskop, en keratometer eller autorefraktor, flourescein och koksaltlösning. Man beställer linserna efter diameter, baskurva och styrka. Ibland måste man även ta hänsyn till ”Limbal clearance” vilket innebär linsens kupighet över limbus så den inte ligger an mot hornhinnan utan endast mot konjunktiva eller sklera. 

Hur bedömer man en god tillpassad lins? Vilka faktorer tittar man på?

- Förutom att titta på hur linsens kant ligger mot sklera eller konjunktiva så tittar man på hur mycket tårvätskelins som ligger mellan ögat och linsen både centralt och över limbus. Det är tre enkla steg; Central clearance, limbal clearance och kanten. Clearance ser man mycket enkelt med en optisk sektion i 40 grader med biomikroskopet.

Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen vid tillpassning av mini-sklerala kontaktlinser?

- Man är för snabb med bedömningen av linsens sits, man låter inte provlinsen sitta i tillräckligt länge. Linserna sjunker nämligen ner lite gran med tiden och man bör därför vänta minst 30 minuter. Det är ännu bättre om patienten kan ha provlinsen i flera timmar, men 30 minuter är tillräckligt för att bedöma sitsen. Sedan ska man vara noga med överrefraktionen och inte vara för snabb med att korrigera en restastigmatism. Man ska sträva efter att ha samma refraktion minst två gånger innan man beställer linsen eftersom restastigmatismen kan ändras och i vissa fall även helt försvinna. Låt patienten gå in linserna och ändra inte för snabbt. Så länge linsen sitter bra på ögat och inte ligger an mot hornhinnan så är det ingen fara att gå med linsen för länge. Sitter linsen inte bra så känner linsbäraren det. Sitter den bra så känns det bra!

Om man är nybörjare vid tillpassning av mini-sklerala kontaktlinser och vill ha en ”enkel” första kund, vad ska man leta efter?

- Kunder med korneal astigmatism där det är svårt att få en stabil synskärpa med mjuka linser och en kund som är mycket motiverad till att ha linser. Även kraftig hyperopi med korneal astigmatism kan vara en tacksam kundgrupp. En annan kundgrupp är den grupp som har besvär med torra ögon. Detta är ett mycket effektivare alternativ än alla de droppar som kan användas mot torra ögon eftersom du har vätska mot ögat genom hela dagen tack vare tårvätskelinsen. Kortfattat kan man säga att mini-sklera linser kan med fördel användas på både enkla och mer komplicerade synfel!

Hur ser framtiden ut för sklera-kontaktlinser?

- De senaste 5 åren har intresset för sklera-kontaktlinser ökat och det är något som diskuteras allt mer på kontaktlinskonferenser och det kommer allt fler nya och bra produkter.  Tittar man på Nordamerika ser man en explosion utav användandet av både sklerala och stabila linser.

Text Jonas Upphagen

Ni kan även lyssna på intervjun här