Mail info@multilens.se   Telefon +46 (0)31 88 75 50

Visa meny

AAA

Godkända prisreduceringar

Multilens erbjuder prisreduktion av följande anledningar:

Vid felbeställning: 25 % prisreduktion om man har skrivit fel i sin beställning och måste göra om beställningen. Den felbeställda varan returneras.

Krossgaranti: 50 % prisreduktion om man måste beställa om en order p.g.a. att glaset gått sönder vid inslipning. Detta gäller ej glas från vårt ML Optio-sortiment.

Funktionsgaranti: 100 % prisreduktion om slutkunden inte kan vänja sig vid produkten och en ny variant/ny lösning med samma refraktion beställs av Multilens till samma eller högre pris.  Funktionsgarantin är endast möjlig i samråd med Multilens support.

Vid avbokning av en redan lagd order blir man endast debiterade kostnader för nedlagt arbete och material dagen för avbokningen. Godkända krediter ersätts på separata kreditfakturor.